Μενού
Ειδική Δενδροκομία-Ελαιοκομία
Περιγραφή
Ο τρίτος τόμος της επιστημονικής αυτής σειράς παρουσιάζει το πλήρες πορτρέτο της ελιάς με ενδιαφέροντα ειδικά θέματα, όπως γονιμοποίηση, ποικιλίες ελιάς, πολλαπλασιασμός, τεχνικές καλλιέργειας, συγκομιδή και επεξεργασία ελαιόκαρπου, μέθοδοι ελέγχου ποιότητας ελαιόλαδου κ.ά.
 
 
 
     
     
     
  Περιεχόμενα>>  
 

Πρόλογος 21

1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

3. ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
3. 1 Βοτανική ταξινόμηση της ελιάς 39
3. 2 Οργανογραφία της ελιάς 41
3. 2. 1 Μορφολογία οργάνων 41
3. 2. 1. 1 Κορμός 41
3. 2. 1. 2 Ρίζα. 41
3. 2. 1. 3 Βλαστός 42
3. 2. 1. 4 Φύλλα 43
3. 2. 1. 5 Οφθαλμοί 43
3. 2. 1. 6 Ετήσιος βλαστικός κύκλος της ελιάς 44
3. 2. 1. 7 Άνθη 47
3. 2. 1. 8 Καρπός 59
3. 2. 1. 9 Τρόπος καρποφορίας της ελιάς 60

4. ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ ΚΑΙ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
4. 1 Ανάγκες επικονιάσεως 62
4. 2 Γύρη ελιάς 63
4. 2. 1 Συλλογή γύρης 63
4. 2. 2 Ζωτικότητα γύρης 64
4. 3 Διάταξη επικονιαστριών ποικιλιών 64
4. 4 Καρπόδεση 65

5. ΑΥΞΗΣΗ, ΕΛΑΙΟΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ
5. 1 Αύξηση του ελαιοκάρπου 67
5. 2 Συσσώρευση λαδιού και άλλων συστατικών
στον ελαιόκαρπο 68
5. 3 Ελαιογένεση 72
5. 4 Σύσταση ελαιοκάρπου 73
5. 4. 1 Νερό 73
5. 4. 2 Λιπαρές ουσίες 74
5. 4. 3 Απλά σάκχαρα 74
5. 4. 4 Πολυσακχαρίτες 74
5. 4. 5 Πηκτίνες 75
5. 4. 6 Πρωτεΐνες 75
5. 4. 7 Οργανικά οξέα 75
5. 4. 8 Ταννίνες 76
5. 4. 9 Ελευρωπαΐνη 76
5. 4. 10 Χρωστικές ουσίες 76
5. 4. 11 Ανόργανα συστατικά 77

6. ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΙΑΣ
6. 1 Διάκριση ποικιλιών ελιάς 79
6. 2 Περιγραφή ποικιλιών ελιάς 81
6. 2. 1 Μικρόκαρπες 81
6. 2. 1. 1 Αγριελιά 81
6. 2. 1. 2 Κορωνέϊκη 82
6. 2. 1. 3 Κουτσουρελιά 84
6. 2. 1. 4 Λιανολιά Κερκύρας 85
6. 2. 1. 5 Μαστοειδής 86
6. 2. 1. 6 Θιακή 87
6. 2. 1. 7 Μυρτολιά 88
6. 2. 1. 8 Μαυρελιά 89
6. 2. 1. 9 Τραγολιά 90
6. 2. 1. 10 Ασπρολιά ή Λευκόκαρπος 90
6. 2. 1. 11Μελολιά 92
6. 2. 1. 12 Χρυσολιά 93
6. 2. 2 Μεσόκαρπες 94
6. 2. 2. 1 Αγουρομανακολιά 94
6. 2. 2. 2 Αδραμμυτινή 95
6. 2. 2. 3 Βαλανολιά 96
6. 2. 2. 4 Θρουμπολιά 96
6. 2. 2. 5 Μεγαρείτικη 98
6. 2. 2. 6 Πικρολιά 98
6. 2. 2. 7 Καλοκαιρίδα 99
6. 2. 2. 8 Δαφνελιά 100
6. 2. 3 Αδρόκαρπες ή χονδρολιές 101
6. 2. 3. 1 Αμυγδαλολιά 101
6. 2. 3. 2 Βασιλικάδα 103
6. 2. 3. 3 Γαϊδουρελιά 104
6. 2. 3. 4 Καρολιά 104
6. 2. 3. 5 Καρυδολιά 106
6. 2. 3. 6 Καλαμών 107
6. 2. 3. 7 Κοθρέϊκη 108
6. 2. 3. 8 Κολυμπάδα 108
6. 2. 3. 9 Κονσερβολιά 110
6. 2. 3. 10 Στρογγυλολιά 111
6. 3 Ξενικές ποικιλίες ελιάς 112
6. 3. 1 Ισπανία 112
6. 3. 1. 1 Λαδολιές 112
6. 3. 1. 2 Επιτραπέζιες 112
6. 3. 2 Ιταλία 112
6. 3. 2. 1 Λαδολιές 112
6. 3. 2. 2 Επιτραπέζιες 112
6. 3. 3 Γαλλία 112
6. 3. 3. 1 Λαδολιές 112
6. 3. 3. 2 Επιτραπέζιες 112
6. 3. 4 Τουρκία 113
6. 3. 4. 1 Λαδολιές 113
6. 3. 4. 2 Επιτραπέζιες 113
6. 3. 5 Λίβανο 113
6. 3. 5. 1 Λαδολιές 113
6. 3. 6 Πορτογαλία 113
6. 3. 6. 1 Λαδολιές 113
6. 3. 6. 2 Επιτραπέζιες 113
6. 3. 7 Αλγερία 113
6. 3. 7. 1 Λαδολιές 113
6. 3. 7. 2 Επιτραπέζιες 113
6. 3. 8 Τυνησία 113
6. 3. 8. 1 Λαδολιές 113
6. 3. 8. 2 Επιτραπέζιες 114
6. 3. 9 Μαρόκο 114
6. 3. 9. 1 Λαδολιές 114
6. 3. 9. 2 Επιτραπέζιες 114
6. 3. 10 Ισραήλ 114
6. 3. 10. 1 Λαδολιές 114
6. 3. 11 Συρία 114
6. 3. 11. 1 Λαδολιές 114
6. 3. 11. 2 Επιτραπέζιες 114
6.3.12 Ιράκ 114
6. 3. 12. 1 Επιτραπέζιες 114
6. 3. 13 Αργεντινή 115
6. 3. 13. 1 Λαδολιές 115
6. 3. 13. 2 Επιτραπέζιες 115
6. 3. 14 Αυστραλία 115
6. 3. 14. 1 Λαδολιές 115
6. 3. 14. 2 Επιτραπέζιες 115
6.3. 15 Λιβύη 115
6. 3. 15. 1 Λαδολιές 115
6. 3. 16 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 115
6. 3. 16. 1 Λαδολιές 115
6. 3. 16. 2 Επιτραπέζιες 115
6. 3. 17 Χιλή 115
6. 3. 17. 1 Λαδολιές 115
6. 3. 17. 2 Επιτραπέζιες 116

7. ΠΑΡΕΝΙΑΥΤΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
7. 1 Γενικά 117
7. 2 Προτροπή σχηματισμού ανθικών καταβολών στην ελιά 122
7.3 Επίδραση των αυξανόμενων και ώριμων καρπών
επί της ανθοφορίας της ελιάς 123
7. 4 Τεχνητός έλεγχος της παρενιαυτοφορίας της ελιάς 124

8. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
8. 1 Κλίμα 125
8. 1. 1 θερμοκρασία 126
8. 1. 2 Βροχή 128
8. 1. 3 Υγρασία 128
8. 1. 4 Ομίχλη 128
8. 1. 5 Χαλάζι 128
8. 1. 6 Χιόνι 129
8. 1. 7 Άνεμοι 129
8. 2 Ανάγλυφο εδάφους ... 129
8. 3 Έδαφος 130
8. 3. 1 Χαρακτηριστικά εδάφους για ξηρική
ελαιοκαλλιέργεια σε ξηρικές περιοχές 130
8. 3. 2 Χαρακτηριστικά εδάφους για ποτιστικούς ελαιώνες 131
8. 4 Γενικές παρατηρήσεις 131
8. 5 Νερό. 131

9. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
9. 1 Παραδοσιακές μέθοδοι πολλαπλασιασμού της ελιάς 133
9. 2 Σύγχρονες μέθοδοι πολλαπλασιασμού της ελιάς 135
9. 2. 1 Πολλαπλασιασμός της ελιάς in vitro 135
9. 2. 1. 1 Διαδικασία απολύμανσης εκφύτων ελιάς 135
9. 2. 1. 2 Μικροπολλαπλασιασμός 136
9. 2. 1. 3 Καλλοκαλλιέργεια 138
9. 2. 1. 4 Άμεση και έμμεση οργανογένεση βλαστών 138
9. 2. 1. 5 Σωματική εμβρυογένεση 139
9. 2. 1. 6 Απομόνωση πρωτοπλαστών και
καλλιέργεια αυτών 139
9. 2. 1. 7 Εμβρυοκαλλιέργεια 140
9. 3 Εγγενής πολλαπλασιασμός της ελιάς 141
9. 3. 1 Παραγωγή σπορόφυτων-υποκειμένων 142
9. 3. 2 Κλωνικά υποκείμενα ελιάς 148

10. ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
10. 1 Καλλιεργητική τεχνική της ελιάς 149
10. 1. 1. Εγκατάσταση ελαιοφυτείας 149
10. 1. 1. 1 Προετοιμασία εδάφους 150
10. 1. 1. 2 Φύτευση δενδρυλλίων 150
10. 1. 1. 3 Αποστάσεις και συστήματα φυτεύσεως 151
10. 1. 1. 4 Εδαφοκαλλιέργεια ελαιοφυτειών 151
10. 1. 1. 5 Συστήματα πυκνής φυτεύσεως 152
10. 1. 1. 6 Προϋποθέσεις εγκαταστάσεως ελαιοφυτείας
κατά το σύστημα της πυκνής φυτεύσεως 157
10. 1. 2 Λίπανση της ελιάς 160
10. 1. 2. 1 Θρεπτικές ανάγκες της ελιάς 160
10. 1. 2. 2 Φυλλοδιαγνωστική 163
10. 1. 2. 3 Θρεπτικά στοιχεία 170
10. 1. 2. 4 Οργανική λίπανση 194
10. 1. 3 Πότισμα της ελιάς 195
10. 1. 3. 1 Επίδραση του νερού στη βλάστηση 195
10. 1. 3. 2 Επίδραση του νερού στο σχηματισμό και
την ανάπτυξη των καρποφόρων οφθαλμών 195
10. 1. 3. 3 Επίδραση του νερού στην καρπόδεση και
ανάπτυξη των καρπών 196
10. 1. 3. 4 Επίδραση του νερού στην παραγωγή 197
10. 1. 3. 5 Καθορισμός του χρόνου ποτίσματος 198
10. 1. 3. 6 Απαιτούμενη ποσότητα νερού 198
10. 1. 3. 7 Χειμερινό πότισμα 199
10. 1. 3. 8 Ποιότητα νερού 199
10. 1. 3. 9 Συστήματα ποτίσματος 201
10. 1. 4 Αραίωμα καρπών της ελιάς 201
10. 1. 4. 1 Αραίωμα με τα χέρια 202
10. 1. 4. 2 Αραίωμα με χημικές ουσίες 202
10. 1. 5 Κλάδεμα της ελιάς 203
10. 1. 5. 1 Κλάδεμα μορφώσεως 203
10. 1. 5. 2 Κλάδεμα καρποφορίας 204
10. 1. 5. 3 Κλάδεμα ανανεώσεως 207
10. 1. 5. 4 Κλάδεμα αναγεννήσεως 207
10. 1. 5. 5 Εποχή κλαδέματος 209
10. 1. 5. 6 Κλάδεμα παγετόπληκτων δένδρων 209
10. 1. 5. 7 Μέσα κλαδεύματος 210
10. 1. 5. 8 Μόρφωση ελαιόδενδρων για μηχανική
συγκομιδή 211


11. ΩΡΙΜΑΣΗ, ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ, ΔΙΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ
11. 1 Ωρίμαση 213
11. 2 Συγκομιδή 215
11. 2. 1 Μέθοδοι συγκομιδής 215
11. 2. 1. 1 Συλλογή με τα χέρια από το έδαφος 215
11. 2. 1. 2 Συλλογή με άρμεγμα 216
11. 2. 1. 3 Συλλογή με ραβδισμό 216
11. 2. 1. 4 Συλλογή με πλαστικά δίχτυα 216
11. 2. 1. 5 Συλλογή με μηχανικά μέσα 217
11. 3 Διαλογή ελαιοκάρπου 220
11. 4 Επεξεργασία ελαιοκάρπου 220
11. 4. 1 Πράσινες ελιές γαλακτικής ζυμώσεως 220
11. 4. 2 Ελληνικές πράσινες ελιές ισπανικού τύπου 223
11. 4. 3 Ελληνικές ελιές πράσινες-τσακιστές 223
11. 4. 4 Φυσικά ώριμες μαύρες ελιές σε άλμη 224
11. 4. 5 Ελιές Καλαμών χαράκτες 226
11. 4. 6 Ελιές ξηράλατες ή ελιές ελληνικού τύπου 226
11. 4. 7 Μαύρες ελιές τύπου θρούμπες 227
11. 4. 8 Ελιές τύπου καστελβετράνο 227
11. 5 Ασθένειες των επεξεργασμένων ελιών 227
11. 5. 1 Ελιές προσβλημένες από κολιβακτηρίδια 227
11. 5. 2 Γαλάζωμα ή κυάνωση 228
11. 5. 3 Ζαπατέρα 228
11. 5. 4 Βουτυρική ζύμωση : 229

12. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
12. 1 Χημική σύνθεση 231
12. 2 Αλλοιώσεις του ελαιόλαδου 233
12. 2. 1 Υδρόλυση 234
12. 2. 2 Οξείδωση 234
12. 3. 3 Θόλωμα του ελαιόλαδου 235
12. 3 Κατηγορίες ελαιόλαδου 236
12. 4 Μέθοδοι ελε'γχου της ποιότητας του ελαιόλαδου 236
12. 4. 1 Οξύτητα ελαιόλαδου 236
12. 4. 1. 1 Προσδιορισμός της ογκομετρουμενης
οξύτητας του ελαιόλαδου 236
12. 5 Συσκευασία ελαιόλαδου 241
12. 6 Βιολογική αξία του ελαιόλαδου 241
12. 7 Το ελαιόλαδο και το τηγάνισμα 243

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Πωλήσεων των Εκδόσεων Σταμούλη, 210- 52 38 305, ή στείλτε email στο sales@stamoulis.gr.
Για ηλεκτρονικές παραγγελίες επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο: www.stamoulis.gr