Μενού
19 Φεβρουαρίου . <<Πανηγυρίζει σήμερον φαιδρῶς τῶν Ἀθηναίων ἡ πόλις, τῆς ἁγίας Φιλοθέης τὴν μνήμην>>.

 Η αρχόντισσα των Αθηνών , με τη μεγάλη περουσία και το τεράστιο έργο. Νοσοκομεία, Γηροκομεία, Μοναστήρια. Φτωχοί, δυστυχισμένοι, πονεμένοι, γυναίκες σκλάβες και κορίτσια ορφανά, στην αυλή της προσέφευγαν για να γευτούν την αγάπη της, να ζεσταθούν από την παρηγοριά της, να διδαχθούν τη γνώση και το πνεύμα της.
Με το αίμα της, ετούτη η Κυρά των πονεμένων,αγίασε την πόλη των Αθηνών. Την πόλη των αμαρτωλών και των Αγίων. Την πόλη που πλεονάζει η αμαρτία  και περισσεύει η Χάρις.  Αγίασε την πόλη των Αθηνών, με τους δρόμους τους θορυβώδεις και τους απόκοσμους. Τους δρόμους της διαφυγής και της συνάντησης. Της συνάντησης με τον άγνωστο εαυτό. Της συνάντησης με τον  Θεό. Και σήμερα, 19η ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου, αυτή  η περιώνυμος πόλη των Αθηναίων, τιμά την μνήμη της Αγίας Φιλοθέης, της οσιομάρτυρος και ασπάζεται αυτής το θείο της λείψανο, γιατί έζησε με σεμνότητα, περνώντας στις φωτεινές νεφέλες των Αγίων, μέσα από τον μαρτυρικό της θάνατο. 
Μια μέρα σαν κι αυτή, διορίστηκα δασκάλα ,σε ένα σχολειό, με πολλά πολλά παιδιά .
Και όλα μου τα χρόνια σε εκείνη προσέφευγα και προσευχόμουν να δίνει φώτιση και ευλογία και προστασία για να απαντούμε στην κάθε ιστορική πρόκληση της εποχής όπως απάντησε κι εκείνη, ως του Χριστού φίλος και διάκονος. 


φωτ. εξωφύλλου: Πίνακας του Έκτωρος Δούκα (1885-1969),
στον Ιερό Ναό της Αγίας Φιλοθέης, στην Φιλοθέη.

 

Δοξαστικό των αίνων, ήχος, πλ. α'

"Πανηγυρίζει σήμερον φαιδρῶς τῶν Ἀθηναίων ἡ πόλις τῆς ἁγίας Φιλοθέης τὴν μνήμην. Δεῦτε οὖν τῆς εὐσεβείας ἐρασταὶ τὴν Ὀσιομάρτυρα τιμήσωμεν, ἐν εὐλαβείᾳ ψάλλοντες· Χαίροις, ἡ τὴν ἀγάπην ἐν τῷ βίῳ ἀσκήσασα, ἔλαιον καὶ οἶνον, ὡς ὁ Σαμαρείτης, ἐπὶ τὰ ἄλγη ἐπιχέουσα· Χαίροις, ὅτι καθάπερ ὁ Σωτήρ, τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦσα, ἀφηρπάγης καὶ ἤχθης εἰς τὸ μαρτυρῆσαι, ὑπὲρ τοῦ δι’ ἡμᾶς μαρτυρικῶς ἀποθανόντος. Χαίροις, Φιλοθέη παναοίδιμε, μετὰ τῶν Ἁγίων μὴ παύῃ τὸν Σωτῆρα ἱκετεύουσα τὴν πόλιν σου τήν δε, φυλάσσειν διὰ παντὸς εἰρηνεύουσαν καὶ σῴζειν τάς ψυχὰς ἡμῶν"