Μενού
Αγία Μαρία Προμήτωρ Θεοτόκου

  Την Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως, τιμώνται οι κατά σάρκα πρόγονοι
του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Μεταξύ αυτών εξέχουσα θέση, έχει και η προμήτωρ της Θεοτόκου, η Αγία Μαρία.

Ο Ιερεύς Ματθάν που κατατάσσεται εικοστός έβδομος, κατά την γενεαλογία του Ευαγγελιστού Ματθαίου,νυμφεύθηκε
την Αγία Μαρία, η οποία καταγόταν από την φυλή του Ιούδα. Η Αγία Μαρία γέννησε ένα γιο,τον Ιακώβ, τον πατέρα του Μνήστορος Ιωσήφ, και τρεις θυγατέρες: τη Μαρία, τη Σοβή και την Άννα, την μητέρα της Υπεραγίας Θεοτόκου. «Και η μεν Μαρία, γεννά Σαλώμην την μυροφόρο, η δε Σοβή, γεννά την Ελισάβετ, την μητέρα του Τιμίου Προδρόμου, η δε Άννα, γεννά την Θεοτόκον. Ώστε, η Σαλώμη, η Ελισάβετ και η Θεοτόκος είναι, έγγονές μεν του Ματθάν και της
Αγίας Μαρίας της γυναίκας του, και πρώτες εξάδελφες αναμεταξύ τους.

Έτσι, η Αγία Μαρία είναι η γιαγιά της Θεοτόκου και η μητέρα της Αγίας Άννης.

Δέξασθαι χαρὰν οἱ πάλαι Προπάτορες,
Βλέποντες ἐγγίζοντα Xριστὸν Μεσσίαν.
Γήθεο Ἀβραάμ, ὅτι Πρόπαππος Χριστοῦ ἐδείχθης.

εικόνα από:

 

Arte Liberale

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΜΗΤΩΡ