Μενού
"Μεγάλη Δευτέρα"

Ακούω στο Κυριακό τα φοβερά «ουαί» του ευαγγελίου

περί πρωτοκαθεδρίας και πρωτοκλισίας

καθαρισμού της παροψίδος

ασπασμών στις πλατείες του κόσμου

δώρων χρυσίου στις αγορές...

'Ενας κόσμος να θαυμάζει

να λιθοβολούνται οι αμαρτωλοί

και πάνω σ’ αυτούς τους λίθους

να ανερχόμαστε για να εισέλθουμε

στην Βασιλεία Του.

Σκότωσε απόψε τον Φαρισαίο

σταύρωσε τον

στείλ'τον με τον Ιούδα

μη σε βρει η Ανάσταση να κρυφομιλάτε

Το φως της Λαμπρής θα σε εκθεσει φίλε.

Γερ. Μωϋσής Αγιορείτης-Αθωνικό Ψαλτήρι

Μεγάλη Εβδομάδα 2004