Μενού
Πασχαλιές

Στην πορεία προς το Πάθος,

με άνθη φορτώθηκαν οι πασχαλιές,

σημάδι πως στο τέλος του δρόμου Φως Ανάστασης θα φανεί,

στις καρδιές να λάμψει,

το νου ν’ αγκαλιάσει,

πηγή χαράς πασχαλινής,

μύρο ακένωτο,

δροσιά πρωινή

στην ταλαίπωρη ψυχή, πληρότητα ζωής αληθινής να γίνει.

ΤΒΜ