Μενού
3 Φεβρουαρίου. Συμεών του Θεοδόχου

«ιδού ούτος κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν τω Ισραήλ και εις σημείον αντιλεγόμενον».

                                                                                                                                    Δίκαιος Συμεών

'Αλλοι θα Τον δεχτούν και άλλοι θα Τον αρνηθούν. 'Αλλοι θα πιστέψουν στη Βασιλεία Του και άλλοι θα πολεμήσουν τον Σταυρό που θα γίνει το σημείο της θυσίας Του.  Πτώση  θα είναι για τους απιστούντες, για τους αντιλέγοντες, για τους σταυρωτές. Ανάσταση για εκείνους που τον ομολόγησαν και θα τον ομολογούν με ευγνωμοσύνη.

                                                                        'Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

εικόνα: Saint Luke Productions