Μενού
«Ελληνικές Γιορτές και έθιμα της λαϊκής λατρείας». Γεώργιος Μέγας

 Το Μεγάλο Σάββατο στο Λοζέτσι της Ηπείρου φκιάνουν ψωμιά και πίττες, μια τυρόπιτα, μια γαλατόπιττα και μια λαχανόπιττα. ‘Οσοι δεν προνόησαν για θρεφτάρι διαλέγουν για πασκάτη ένα αρνί, συνήθως αρσενικό και άσπρο. Με το αίμα του σταυρώνουν την πόρτα του σπιτιού και τα μάγουλα των παιδιών.

          Γεώργιος Μέγας

«Ελληνικές Γιορτές και έθιμα της λαϊκής λατρείας»

              Εστία 1956